O Projekcie


Leopolis for Future to inicjatywa wynikająca z chęci udzielenia pomocy krajowi, przed którym stoją wyzwania podobne do tych, z jakimi Polska mierzyła się na przełomie lat 1989-1990. Po ponad 25 latach sukcesów na drodze transformacji ustrojowo–gospodarczej polski biznes, przedsiębiorcy i menedżerowie są gotowi podzielić się swoimi doświadczeniami i udzielić wsparcia naszym sąsiadom z Ukrainy.

Polska wiele skorzystała dzięki pomocy udzielanej nam w różnych formach przez kraje Zachodu. To jeden z głównych czynników, który pomógł nam skutecznie przejść wielką zmianę i wprowadzić zasady gospodarki wolnorynkowej. Mając takie doświadczenia czujemy się w obowiązku udzielić wsparcia naszym wschodnim sąsiadom, którym nie było dane wykorzystać wszystkich możliwości rozwojowych.

Poprzez wspieranie Leopolis for Future przedstawiciele polskiego biznesu chcą pomóc ukraińskim studentom w procesie edukacji, zdobywania kompetencji zawodowych, poszerzania wiedzy o świecie. Chcemy także przyczynić się do wzmacniania więzi i lepszego poznawania się młodych Polaków i Ukraińców. Uważamy, że nasze kraje i społeczeństwa powinny żyć w przyjaźni i zrozumieniu, korzystając z bezpieczeństwa i możliwości realizacji własnych planów i zamierzeń.


O Fundacji


Fundacja Leopolis for Future to unikalny projekt, który umożliwia studentom lwowskich uczelni wyższych zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego w Polsce. Autorem projektu oraz założycielem Fundacji Leopolis for Future jest Grzegorz Waluszewski, przedsiębiorca, który wraz z przyjaciółmi Pawłem Gieryńskim i Arturem Gaborem postanowił podjać działania, których celem jest wspieranie w rozwoju zawodowym uzdolnionych i ambitnych studentów lwowskich uczelni, poprzez organizację dla nich programu praktyk w renomowanych polskich przedsiębiorstwach.

Pomimo, że Fundacja Leopolis for Future powstała stosunkowo niedawno (w 2014 roku), na jej koncie można już odnotować znaczące sukcesy. Wystartowaliśmy zakładając, że co roku Fundacja będzie organizować miesięczne atrakcyjne praktyki zawodowe dla niewielkich grup studentów, którzy w czasie pobytu w Polsce zapoznają się z działalnością najlepszych polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Przy wyborze kandydatów do udziału w programie stypendialnym kierujemy się tym, by tematyka staży była zbliżona do kierunku studiów.

Przygotowanie pierwszej edycji programu w 2014 roku, od pomysłu do zakończenia realizacji, zajęło nam mniej niż trzy miesiące. Podczas dwóch pierwszych edycji programu z możliwości odbycia stażu w Polsce skorzystało 45 najzdolniejszych studentów lwowskich uczelni: Uniwersytetu im. Iwana Franki, Politechniki oraz Akademii Sztuk Pięknych. Najlepszym stażystom polskie firmy i instytucje zaoferowały przedłużenie okresu stażowego, lub nawet podjęcie pracy bezpośrednio po zakończeniu stażu. Fundacja stworzyła ponadto Klub Alumnów, w skład którego wchodzą dziś zarówno ekonomiści, humaniści i inżynierowie jak i lwowscy artyści.


Nasz program otrzymał wsparcie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Profesora Leszka Pawłowicza, organizatora corocznego Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Blisko współpracujemy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, największą polską placówką konsularną na świecie. Z kolei kancelaria prawna Krzyżagórska Łoboda i Partnerzy reprezentowana przez Mecenas Beatę Krzyżagórską-Żurek zadeklarowała obsługę prawną projektu pro bono.Bezapelacyjny sukces Leopolis for Future potwierdza fakt, iż w projekt zaangażowało się wiele kluczowych przedsiębiorstw działających na rynku polskim jak i międzynarodowym:


Cele


Podstawowym celem statutowym Leopolis for Future jest umożliwienie ukraińskim studentom zdobycia doświadczenia w czołowych polskich i międzynarodowych firmach oraz poznania największych polskich miast. Chcemy pomóc w kształtowaniu nowoczesnej elity na Ukrainie. Wierzymy, że to co robimy stanie się bodźcem do rozwoju karier osobistych studentów. Mamy nadzieję, że alumni Fundacji będą utrzymywali ze sobą i poznanymi w Polsce osobami bliski kontakt, a także, że odegrają w przyszłości istotną rolą w kształtowaniu nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Jesteśmy przekonani, że staże organizowane przez Fundację mogą zmienić los ich uczestników.

W kolejnych edycjach staży chcemy skupić się na poszerzaniu bazy przedsiębiorstw partnerskich oraz pozyskaniu najzdolniejszych studentów do udziału w programie. Oprócz zwiększania zasięgu inicjatywy, chcielibyśmy agregować doświadczenia uczestników staży. Powołaliśmy Stowarzyszenie Alumnów, dzięki którym możliwa jest wymiana informacji między studentami, co z pewnością przyczyni się do ulepszania działań Fundacji. Stowarzyszenie Alumnów umożliwia nam również śledzenie losów naszych podopiecznych.


Poniżej nieco bardziej szczegółowa informacja o celach statutowych Fundacji:
 • wspieranie edukacji, oświaty i szkolnictwa wyższego;
 • wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży uczęszczającej na studia wyższe, w tym na studia podyplomowe na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami;
 • rozwój współpracy pomiędzy uczelniami, w tym uczelniami zagranicznymi, a potencjalnymi pracodawcami;
 • realizacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej związanych z polityką dobrego sąsiedztwa, w tym rozwijanie integracji i współpracy z Państwami Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie edukacji zawodowej studentów;
 • popieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej, w tym rozwoju przedsiębiorczości, oraz współpracy z Państwami Europy Środkowej i Wschodniej.

 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację oraz koordynację staży, praktyk, warsztatów, szkoleń, konferencji i innych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszerzenia wiedzy przez studentów uczelni wyższych Państw Europy Środkowej i Wschodniej; współpracę z samorządem lokalnym, uczelniami, organami administracji publicznej oraz przedsiębiorcami w zakresie przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych; administrowanie projektami rozwoju edukacji i kultury; nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi Państw Europy Środkowej i Wschodniej; programy stypendialne i stażowe dla młodzieży akademickiej; organizację oraz koordynację warsztatów, szkoleń, konferencji lub spotkań dla stażystów i praktykantów oraz byłych stażystów i praktykantów.

  STAŻE - już wkrótce


  Siedziba Fundacji

  Leopolis for Future
  ul. Polanki 19
  80-308 Gdańsk
    Karolina Erwin
  karolina.erwin@leopolisforfuture.pl
    +48 58 554 09 78
    +48 58 554 09 51
    LEOPOLIS NA FACEBOOK'u